Hasar Takipçilerine Kırmızı Işık

Tazminat alacaklarının takibi ve tahsilinde yeni bir dönem başladı. SEDDK’nın yayımladığı genelgeyle tahsilatı, sigortalının kendisi veya avukatı yapabilecek. Takip ve tahsilin, aracılar vasıtasıyla yapılmasının önüne geçilirken, oto servislerinin de tahsilatı kolaylaşıyor.

Tazminat alacaklarının takibi ve tahsilinde yeni bir dönem başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK); 12 Şubat’ta yayımladığı genelge ile ‘tazminat takibi’ ve ‘tazminat tahsili’ konularına açıklık getirdi. Tazminat alacağının, sadece tazminat alacaklısının kendisi veya avukatı tarafından tahsil edileceğini bildiren genelge ile takip ve tahsilin hasar takipçileri (aracılar) vasıtasıyla yapılmasının önüne geçilirken; oto servislerinin de sigorta şirketlerinden tahsilatı kolaylaşıyor.

Genelge, sigortalılara ne getiriyor? Ne gibi faydaları var? Bu konulara açıklık getirelim; ‘5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge’nin (2021/1) tahsil işlemlerini düzenleyen 6’ncı maddesine göre; tazminat alacağı, sadece tazminat alacaklısının kendisi veya avukatı tarafından tahsil edilecek. Tazminat alacağı; sigortacılık yapan kurum ve kuruluşlar ve Güvence Hesabı’ndan talep edilebilecek tüm sigorta alacak tazminatlarını kapsıyor.

Takibi alacaklının eş veya çocuğu da yapabilecek

Tazminatın takibi ise tazminatın tahsilinden biraz farklı şekilde düzenlenmiş. Genelgeye göre, (Takip işlemlerini düzenleyen 5’inci madde) tazminat alacağı; tazminat alacaklısının kendisi, kanuni temsilcisi, kanuni temsilcisinin bizzat vekâlet verdiği avukatı ya da tazminat alacaklısının bizzat vekalet vermesi kaydıyla alacaklının eşi; çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı vasıtasıyla takip edilebilecek. Genelge, takip yetkisi ve tahsil yetkisi için belirlenen kişiler dışındaki kişilere yapılan devir işlemlerinin; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kesin olarak hükümsüz olacağını da düzenliyor.

Aracılar takip ettiğinde hak kaybı yaşanıyor

Yasa değişikliği öncesinde, tazminat takibi, ‘hasar takipçileri’ (aracılar) tarafından da yapılabiliyordu. Bu durum, sigortalıya hak ettiğinden daha az ödeme yapılması ve sigortalının hak kayıplarına neden oluyordu. 28 Temmuz 2020’de 5684 Sayılı Sigortacılık Kanun’u metnine Ek-6 maddesi eklenerek, bu konuya çözüm getirilmişti. Genelge ile de bu uygulamanın detayları düzenlendi.

Oto servisleri de rahatladı

Genelge, oto servislerini de rahatlattı. Oto servisleri, bugüne kadar müşterilerinden vekalet alıp, avukat tutuyor; işlemleri avukatlar yürütüyordu. Genelge’nin 8’inci maddesi bu konuyu da düzenliyor. Sigortalı, serviste aracı tamir olduğunda, tamirat bedelinin oto servisine ödenmesini, sigorta şirketine hitaben bir yazı yazıp, isteyebilecek. Böylece, oto servisinin de tahsilatı kolaylaşacak. Avukat tutup, vekalet ücreti ödemelerine de gerek kalmayacak.

Genelge, 3 tarafı da rahatlattı

SEDDK’nın 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge’si ile ilgili düşüncelerini açıklayan TOSEF (Tüm Oto Servisleri Federasyonu) Başkanı Ünal Ünaldı; yeni genelgenin oto servisleri, sigorta şirketleri ve sigortalılar için yararlı olduğunu söylüyor. Oto servislerinin müşterilerinden vekalet alıp, tuttukları avukatlara vekalet ücreti ödediklerini belirten Ünaldı; şunları söyledi:

“Avukatların ilave hasar farkı, ekstra değer kaybı vb. talepleri de oluyordu. Yeni genelge ile birlikte oto servislerinin artık müşterilerinden vekalet alıp; avukatlara vekalet ücreti ödemelerine gerek kalmayacak. Sigortalı bir birey, hasar görmüş bir aracını; tamir için bir oto servisine bıraktığında tamiratın bedelinin oto servisine ödenmesini; sigorta şirketine hitaben bir yazı yazıp, isteyebilecek. Bu durum oto servislerini de rahatlatacak. Ayrıca, sigortalıya da ekspertiz raporunda görülen, TRAMER’e yansıyan ‘gerçek hasar bedeli’ ödenecek. Genelge, hasarların azalmasına ve sigorta şirketlerinin de hasar yönetimine olumlu katkı yapacak.”

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ

https://t.me/UnverMurat